Resevillkor

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

De kombinerade resetjänster du erbjuds, utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Golf Plaisir kommer ansvara fullt ut för att paketresa som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har Golf Plaisir enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemstransport om Golf Plaisir hamnar på obestånd.

Innan du bokar din resa, ta del av dina rättigheter här nedan.

Centrala rättigheter efter direktiv (EU) 2015/2302