Under resan

Banarbete eller stängd bana

Golf Plaisir reserverar sig för underhållsarbete på banorna som måste göras för att standarden på golfbanan skall kunna bibehållas. Vi reserverar oss också för banornas kondition som kan variera på grund av klimat och nederbörd.

I de fall där golfbanan tvingas stänga på grund av väderförhållande såsom regn, storm, torka, snö, frost, åska eller annan orsak då spel på banan kan medföra skada för spelare eller banan utgår ingen ersättning.